Norsk oversættelse

Hos SPROGNET TRANSLATIONS tilbyder vi norsk oversættelse på allerhøjeste niveau.

Professionel oversættelse til og fra norsk

Norsk kan skrives på to måder

Umiddelbart kan det norske sprog på mange punkter således ligne det danske. Hvis man vælger at bruge en dansk tekst i Norge, sender man et signal om at man ikke har gjort sig rigtig umage, at man ikke for alvor vil handle med Norge. Uanset hvilken branche i Norge man henvender sig til, lige fra turisme, industri og fødevarer til energisektoren, vil en professionel oversættelse derfor ofte være afgørende for succes.

Af samme grund har SPROGNET TRANSLATIONS norske medarbejdere ansat, som kun oversætter til deres eget modersmål, og som kender alle nuancer i det norske sprog. En norsk oversætter hos os er derfor bogstavelig talt en norsk oversætter.

Din norske oversættelse er i sikre hænder hos os. Vi ved nemlig, hvad det betyder, at kommunikationen fungerer optimalt på tværs af landegrænser og kulturelle forskelle. Og vi er specialister i at få det til at lykkes!

Den norske sprogsituation er unik. Norsk kan nemlig skrives med to forskellige skriftsprog – bokmål og nynorsk. Som norsk skoleelev skal man vælge, hvilket sprog man vil bruge som hovedsprog. I dag er det ca. 90 procent, som vælger bokmål og omkring 10 procent, som vælger nynorsk.

Baggrunden er historisk. I 300 år var Norge en del af Danmark, og dansk var det officielle skriftsprog i Norge. Efter frigørelsen i begyndelsen af 1800-tallet ville nordmændene skabe et selvstændigt, norsk skriftsprog. Det skete med to konkurrerende metoder. Den ene metode justerede dansk, sådan at man gradvist nærmede sig et norsk talesprog (sådan skabte man det nuværende bokmål). Den anden metode skabte et helt nyt skriftsprog, som tog sit udgangspunkt i norske dialekter (sådan skabte man det nuværende nynorsk). (Kilde: Norden i skolen)

Tjek på lovgivningen i Norge

Love og regler for varesikkerhed og dokumentation stiller store krav til producenter af fx teknisk dokumentation, fødevarer og kosmetik.

Det er vigtigt, at man benytter de helt rigtige norske betegnelser på varedeklarationerne og ingredienslister, så man ikke risikerer at skulle tilbagekalde produkterne. Det samme gælder for norske brugervejledninger til potentielt farlige produkter. Vores norske oversættere er behjælpelige med disse regler.

Norsk er et stort sprog hos os, men vi kan så meget andet også. En af de mange fordele ved at bruge SPROGNET TRANSLATIONS er, at vi kan håndtere mange sprog på en gang. Har jeres virksomhed en opgave til fem, ti eller tyve sprog, kan vi problemfrit koordinere alle oversættelserne og levere en samlet pakke til jer.

Vi oversætter mellem rigtig mange sprog. Klik her og se hvilke.

Når I vælger SPROGNET TRANSLATIONS til at varetage jeres norske oversættelser, eller oversættelser til andre sprog, får I en både engageret og professionel sparringspartner, som yder en høj grad af service og fleksibilitet, og samtidig får I sikkerhed for levering af jeres oversættelser i høj kvalitet og til aftalt tid.

Vi tilbyder også korrekturlæsning af dine egne norske tekster, så teksten bliver helt optimal og fejlfri.

Korte svartider og hurtig levering

Det meste af dagen besvarer vi jeres henvendelse inden for få minutter.

Vi kan arbejde meget hurtigt, hvis det er nødvendigt, og vi er altid til at tale med, uanset hvor stor eller lille en oversættelsesopgave I skal have løst. Og uanset, om vi skal oversætte til et eller tyve sprog ad gangen.

(+45) 61 68 41 70
sprognet@sprognet.dk